Màn hình LED P6 Sân Khấu Ca Nhạc ( Rạp Đại Nam),  Line show truyền hình ,Tổ chức truyền thông sự kiện
chi tiết
Màn hình LED P5 Nhà Khách Tỉnh ,Màn Hình LED phòng Tiệc Khách Sạn,  Màn hình LED nhà hàng ,
chi tiết
Màn hình LED P6 Sân Khấu Truyền Hình ,Màn hình LED P7.62 Nhà Hát Kịch ,Màn hình LED P5 Rạp Chiếu Phim
chi tiết
 
Màn Hình LED P7.62 Khách Sạn,Màn Hình LED nhà hàng Tiệc Cưới ,Nhà Khách ,Hội Nghị
chi tiết
Màn Hình LED P10,P8,P6 Ngoài trời .Màn hình LED tổ chức sự kiện,Màn Hình LED sân khấu truyền hình ngoài trời
chi tiết
Màn Hình LED P6 Lắp Đặt Cho Các Hội Trường ,Trung Tâm Hội Nghị Tỉnh
chi tiết